Tag: Empatia

Empatia rakentaa välillemme sillan jolla voimme kohdata

Toista kohtaan kokemamme empatia on sitä mahdollisempaa mitä tutumpaa empatia itsellemme on. Kokiessamme empatiaa oma kokemuksemme omasta maisemastamme validoituu saadessamme sitä toiselle jakaessammekin säilyttää sen sellaisena kuin sen koemme – ilman arvottamista, kyseenalaistamista tai painetta ajatella tai tuntea toisin.

Continue reading

© Lupa Olla, 2021. Webdesign MI Suunnittelu.